Haklarımı Nereden Öğrenirim?

1- Yararlanılacak hakkın hangi kanunda olduğu bilinmekteyse, o halde kanunların en güncel hallerini http://www.mevzuat.gov.tr bağlantısından öğrenebilir,...

Makalenin Devamı

Genel Durum

Engelliler ve haklarına ilişkin hukuki düzenlemeler normlar hiyerarşisine göre Anayasa ile başlayan, kanunlar ile devam eden hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır....

Makalenin Devamı

Neden Hak Temelli Yaklaşım?

Engelli Hakları Çalışmalarında Hak Temelli Bakış Açısı ve Savunuculuk Türkiye...

Temyiz Başvurusu Örneği

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı Kanalıyla Danıştay İlgili Dairesi Sayın...