Bilgi Edinme Başvurusu Örneği

453
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Özel Kişiler için)
Gerçek kişinin adı-soyadı / Tüzel kişinin unvanı:
Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.) Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Formun Üstü
Yazılı
Elektronik
Formun Altı
Yetkili kişinin elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
Yetkili kişinin imzası: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Not: Yetki belgem ekte sunulmaktadır. Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler:
(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.)

Ekler (varsa)


Kamu Kurumlarına Ait Binaların Engelli, Erişiminin Sorgulandığı Bilgi Edinme Başvuru Örneği
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU

(Tüzel Kişiler İçin)

Tüzel kişinin unvanı:     Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği  (TOHAD)
Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin T. C Kimlik Numarası: Başvuruya hangi yolla  cevap almak  istersiniz?
 Yazılı   X                      Elektronik
Yetkilinin elektronik posta adresi:    bilgi@tohad.org
Yetkili kişinin imzası: Not: Yetki belgemiz ekte sunulmaktadır. Dernek Başkanı  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğimiz bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.
İstenen bilgi veya belgeler: 1- Kurumunuzun sağladığı kamusal hizmetlerden yararlanan engelli bireylerin, hizmete ve bilgiye erişimini kolaylaştıracak (işaret dili bilen, sosyal hizmet uzmanı vb.)  personel istihdam edilmekte midir? Ediliyorsa bu personelin sayısı kaçtır?
2-  Kurumunuzun verdiği hizmetlerden yararlanacak engelliler için hizmete erişim koşullarını anlatmak/açıklamak amacıyla hazırlanmış bir materyal var mıdır? Seçenekler için lütfen cevap formuna bakınız.
3-Kurumunuz bünyesinde hizmetlerin sunulduğu (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) bina sayısı kaçtır?
4- Kurumunuz bünyesindeki (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, müdürlük binaları, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) binalardan birden fazla katı olan bina sayısı kaçtır?
5-Kurumunuz bünyesindeki birden fazla katlı (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) binaların kaçında asansör bulunmaktadır?
6-Kurumunuz bünyesindeki (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) binalardaki asansörlerin kaçında sesli uyarı sistemi mevcuttur?
7- Kurumunuz bünyesindeki (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) binalarında görme engelli bireyler için (TSE’nin TS ISO 23599/T1, TS ISO 23599 vb. standartları kapsamında) hissedilebilir zemin uygulaması yapılmış mıdır? Yapıldıysa, uygulama yapılan bina sayısı kaçtır?
8- Kurumunuz bünyesindeki (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, müdürlük binaları, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) binaların girişlerine tekerlekli sandalye kullananlar için (TSE’nin TS 9111numaralı standardına göre) rampa vb. fiziksel düzenlemeler yapılmış mıdır?
9-Kurumunuz bünyesindeki (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, müdürlük binaları, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) kaç binada (TSE’nin TS 9111numaralı standardına göre) engelli tuvaleti bulunmaktadır?
10-Kurumunuz bünyesindeki (başkanlık/genel müdürlük/müdürlük binası, ek hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) binalarda işitme engelliler için indüksiyon döngü-iyi duyma sistemleri kurulu bina sayısı kaçtır?
11-Kurumunuzun internet sitesi görme ve işitme engellilere uygun teknik altyapıya haiz midir?

Ekler (varsa)

Formu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.