Genel Durum

396

Engelliler ve haklarına ilişkin hukuki düzenlemeler normlar hiyerarşisine göre Anayasa ile başlayan, kanunlar ile devam eden hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır. Bununla beraber (tüzük ve yönetmelik, genelge, sirküler, talimat, tebliğ ve yönerge gibi) adsız düzenleyici işlemler de idari düzenlemeler yapılmıştır. Bugün için gelişen ve gelinen son noktada mevzuat, herkesin hâkim olabileceği bir yapıda olmakta zorluklar barındırmaktadır. Zira sürekli gelişen ve değişen mevzuatı takip etmek bazen profesyoneller için bile çeşitli güçlükler taşır. Ancak yine de bütün bu düzenli/düzensiz karmaşıklığa rağmen hangi konuda ve hangi mevzuata bakmak gerektiği; özellikle bilgi teknolojilerinin geliştiği şu günlerde mümkün olabilmektedir.

Hemen şu belirtilmelidir ki, Anayasa başta olmak üzere, belediye, imar, medeni, seçme ve seçilme, eğitim, istihdam ve daha birçok konuda hem kanun hem uluslararası sözleşme hem de düzenleyici işlemler bulunmaktadır. Örneğin Engelliler Hakkında Kanun, istihdamdan eğitime, erişilebilirlikten rehabilitasyona kadar çok sayıda düzenlemeyi barındırmaktadır. Yine Sosyal Hizmetler Kanunu, İmar Kanunu ve İş Kanunu’nda engellileri doğrudan ele alan düzenlemeler bulunmaktadır.