Haklarımı Nereden Öğrenirim?

481

1- Yararlanılacak hakkın hangi kanunda olduğu bilinmekteyse, o halde kanunların en güncel hallerini http://www.mevzuat.gov.tr bağlantısından öğrenebilir, anahtar sözcüklerle arama yapabilirsiniz.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri genel Müdürlüğü’nün https://eyh.aile.gov.tr/mevzuat bağlantısında yer alan başlıklara bakılabilir.

3- Resmi Gazete ise başka bir kaynak olarak karşımızda durmaktadır. Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ bağlantısından ulaşılabilir.

4- Yararlanılacak hakkında hangi düzenleme ile yapıldığı bilinmemekteyse, o halde yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri genel Müdürlüğü’nün https://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/konularina-gore-ulusal-mevzuat bağlantısına göz atılabilir.

Ancak ve her durumda düzenlemenin son hali, yukarıda, 1. ve 3. maddelerde ifade edilen kaynaklardan doğrulanmalıdır.