Havayolu Şirketlerine Ait Web Sitelerinin Görme Engelli Bireyler Bakımından Erişilebilir Hale Getirilmesi (STK’lar için)

96

Tarih :
Sayı :
Konu : Havayolu şirketlerine ait web sitelerinin görme engelli bireyler bakımından erişilebilir hale getirilmesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne

………………………. Derneği, görme engelli bireylerin eğitim, öğretim ve toplumsal hayata katılımının yanında bilgi, belge ve teknolojik donanımlara erişimi konusunda 2013 yılından bu yana faaliyetler yürütmektedir.

Görme engelli bireyler ekran okuyucu yazılımlar aracılığıyla bilgisayar, akıllı telefonlar gibi teknolojik donanımları bağımsız bir şekilde kullanabilmekte ve web sitelerine sorunsuz olarak erişebilmektedir.

Ancak Türk Hava Yolları (https://www.turkishairlines.com), Anadolujet (https://www.anadolujet.com), Pegasus (https://www.flypgs.com), Sun Express (https://www.sunexpress.com) vb. havayolları şirketlerine ait web siteleri ile mobil uygulamalarında özellikle bilet alma ekranlarının form alanları, tarih ve yer seçim ekranları, güvenlik kodları, online check-in ekranları vb. alanların görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu yazılımlarla uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

T.C. Anayasası’nın 90. maddesince; “(…) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.” Türkiye Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir ülkedir ve andlaşma hükümleri bağlayıcıdır. Söz konusu Sözleşmenin 9. maddesinin (h) bendi şu şekildedir: “Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarım, geliştirme ve dağıtım çalışmalarının ilk aşamadan başlayarak teşvik edilmesi ve böylece bu teknoloji ve sistemlere engelliler tarafından asgari maliyetle erişilebilmesinin sağlanması” taraf devletlerin yükümlülükleri arasındadır.

“5378 sayılı Engeliler Hakkında Kanunun 3. maddesi (f) bendi şu şekildedir: “Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade eder.”

7. maddesi ise: “…Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir olması sağlanır.”

Öte yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Hava Yolu Yolcuları Talimatı’nın Bilgi İletimi başlıklı 9. maddesi şöyle söylemektedir: “Hava taşıma işletmesi, engellilere verdikleri hizmetler ile ilgili ayrıntılı bilgiyi internet sayfalarında erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yayınlar, görme engelliler için sesli tanıtım yapar, sunulan hizmetler video şeklinde görsel olarak yer alıyor ise işitme engelliler için de bu tanıtımların altyazılı ve işaret dilinde yayınlar. Telefon ve internet üzerinden satış dâhil olmak üzere tüm satış noktalarında, engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin yardım ihtiyacına ilişkin tüm bilgileri alır ve hizmet sağlayıcılarına gerekli bildirimleri yapar.”

Yukarıda bahsi geçen mevzuattan da anlaşılacağı üzere, başta görme engelli bireyler olmak üzere havayolu şirketlerine ait web siteleri ile mobil uygulamalarının engelli kişiler bakımından erişilebilirliğinin sağlanması zorunluluktur.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 27. maddesi, sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin denetlenmesi ve mevzuata uygun davranmaları konusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yetki ve sorumluluk vermektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğünüzce; sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin, web sayfalarının erişilebilir hale getirilmesi için gereğini yapması hususunda işlem tesis etmenizi arz ederiz.

Saygılarımızla,

…………………… Derneği
İsim Soyisim
Unvan
Adres
Telefon

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.