Bölüm: Dilekçe Deposu

Okullardaki Yardım Toplama Faaliyetleri ve Denetlenmesi

Tarih: Sayı: Konu: Okullardaki yardım toplama faaliyetleri ve denetlenmesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ……………. Derneği, engelli bireylerin ekonomik ve...

Havayolu Şirketlerine Ait Web Sitelerinin Görme Engelli Bireyler Bakımından Erişilebilir Hale Getirilmesi (STK’lar için)

Tarih : Sayı : Konu : Havayolu şirketlerine ait web sitelerinin görme engelli bireyler bakımından erişilebilir hale getirilmesi Sivil Havacılık Genel...

Belediye Strateji Belgelerinde Engellilerin Haklarına Yönelik Maddeler Konulması (STK’lar Için)

Tarih : Sayı: :  Konu : Belediye strateji belgelerinde engellilerin haklarına yönelik maddeler konulması ……………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA...

Hastanelere Nadir Hastalıklarla İlgili Tanı Ünitesinin Kurulması (STK’lar İçin)

Tarih : Sayı : Konu : Hastanelere …………..… ünitesi kurulması hk. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne...

Özel Eğitim Fakültelerine Engelli Öğrenci Kabul Edilmemesi (STK’lar İçin)

Tarih : Sayı : Konu : Yükseköğretim sınavlarında özel eğitim bölümlerinin engelli öğrencilerin tercih edememesi hk. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına...

Hastanelere Nadir Hastalıklarla İlgili Tedavi Ünitesi Kurulması (STK’lar İçin)

Tarih : Sayı : Konu : Hastanelere …………..… ünitesi kurulması hk. T.C. Sağlık Bakanlığı …………..… İl Sağlık Müdürlüğüne …………..…...

Ders Kitaplarında ve Müfredatta Engelliliğin İnsan Hakları Modeliyle Düzenlenmesi (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Ders kitapları ile tüm eğitim müfredatının engellilik ve insan hakları açısıyla incelenerek yeniden düzenlenmesi T.C. Milli Eğitim...

Haftalık Tamamlayıcı Eğitim Faaliyet Süresinin Artırılması (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Haftalık tamamlayıcı eğitim faaliyet süresinin artırılması hk. Sayın Ziya Selçuk T.C. Milli Eğitim Bakanı …. Derneği, engelli...

Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (Bireyler İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Malzemelerin Kapsama Alınması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenleme yapılarak …………… engellilerin kullanması zorunlu olan ………. cihaz / ilaç /...

Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yer Alan Ödeme Miktarlarının Arttırılması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde engellilerin ihtiyaç duyduğu ………………. medikal malzeme / tıbbi sarf malzemesi / gıda takviyesi ve...

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (Bireyler için)

Tarih: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (Bireyler için)

Tarih: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini de mimari engeller ve...