Bölüm: Genel

Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (Bireyler İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Malzemelerin Kapsama Alınması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenleme yapılarak …………… engellilerin kullanması zorunlu olan ………. cihaz / ilaç /...

Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yer Alan Ödeme Miktarlarının Arttırılması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde engellilerin ihtiyaç duyduğu ………………. medikal malzeme / tıbbi sarf malzemesi / gıda takviyesi ve...

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (Bireyler için)

Tarih: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (Bireyler için)

Tarih: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini de mimari engeller ve...

Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. …… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki ve sosyal...

Cadde veya Sokaklara Hissedilebilir Zemin Yapılması Talebi (Bireyler için)

Tarih: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ……..… ‘ya hissedilebilir zemin yapılması hk. Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini mimari...

Cadde veya Sokaklara Hissedilebilir Zemin Yapılması Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… ……..… ‘ya hissedilebilir zemin yapılması hk. …… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki...

Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (Bireyler için)

Tarih: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ………………… binasının engelliler için erişilebilir hale getirilmesi Bilindiği üzere kamusal binalar, kamu...

Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: …………………… binasının engelliler için erişilebilir hale...