Bölüm: Hak Arama Yöntemleri

Dilekçe Nedir?

Bir isteği belirtmek, bir konuda talepte bulunmak, herhangi bir konuda bilgi vermek ya da şikâyette bulunmak için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve...

Bilgi Edinme Başvurusu Hazırlama

Bilgi Edinme Başvurusu ve Kapsamı Nedir? Bilgi Edinme Hakkı, gerçek bir kişi ya da tüzel bir kişinin (ve bunun bir uzantısı olarak bir STK’nın) bir kamu...

AYM Bireysel Başvuru

2010 yılında yapılan referandum ile 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen işlemler ve kararlar hakkında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkı...

Temyiz Başvurusu

Türk Hukuk Sistemi’nde yargı, adli ve idari olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Adli yargıda hukuk ve ceza mahkemeleri, idari yargıda ise idare ve vergi...

İdare Mahkemelerine Başvuru

İdari Dava Nedir? Devlet kurumları (idareler) yasalar, yönetmelikler, tüzükler vb. mevzuat kapsamında faaliyet gösterir, vatandaşlara kamu hizmeti sağlarlar....

KDK Başvurusu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başvurusu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli bireylerin ve engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’ların hak arama...

İdari Dilekçe Hazırlama

İdari Başvuru Nedir? Bir ülkenin vatandaşlarının hakları Anayasalar ile teminat altına alınmıştır. Bu temel hukuk metinlerinde, yaşama hakkından, eğitim...

Uluslararası Başvuru

Uluslararası insan hakları sözleşmeleri ülkelerde haklarının korunması, geliştirilmesi ve artırılması için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Söz konusu...