Bölüm: Mevzuat

Haklarımı Nereden Öğrenirim?

1- Yararlanılacak hakkın hangi kanunda olduğu bilinmekteyse, o halde kanunların en güncel hallerini http://www.mevzuat.gov.tr bağlantısından öğrenebilir,...

Genel Durum

Engelliler ve haklarına ilişkin hukuki düzenlemeler normlar hiyerarşisine göre Anayasa ile başlayan, kanunlar ile devam eden hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır....