Okullardaki Yardım Toplama Faaliyetleri ve Denetlenmesi

91

Tarih:
Sayı:
Konu: Okullardaki yardım toplama faaliyetleri ve denetlenmesi

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı

……………. Derneği, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını ve engelli bireylerin anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Derneğimiz bu kapsamda bakanlıklar, belediyeler, kamu kurum-kuruluşları nezdinde bilgi edinme başvuruları ve idari girişimlerde bulunmaktadır.

Bu bağlamda derneğimizce yapılan çalışmalar sırasında, kimi STK’ların, özellikle 3 Aralık 10 Mayıs haftası gibi engellilerle ilgili farkındalık günlerinde okullarda zarf dağıtmak ya da diğer usüllerle maddi yardım toplama çalışmaları yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Okullarda sarı zarf ile dağıtılan yardım toplama taleplerinin böyle durumlarda okul idarecileri tarafından da zaman zaman ilgiyle karşılandığı, engellilere iyilik yapıldığı düşüncesiyle kabul edildiği değerlendirilmiştir.

Ancak:
1- Söz konusu yardım toplama faaliyetlerinin çoğunun yasal yardım toplama izninin bulunmadığı,
2- Bundan daha önemlisi 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu yardım toplama usüllerini belirleyen 5. maddesinde zarf dağıtmak suretiyle yardım toplama hakkının tanınmadığı da bir diğer önemli husustur. Bu bağlamda okullarda bu tip yardım toplama faaliyetine izin verilmesi yasalara aykırı bir durum teşkil etmektedir.

Öte yandan engelliler için yardım toplama faaliyetleri toplumda engelli bireylerin hak sahibi bireylerden çok, aciz, merhamet veya yardım edilecek kişiler olduğu yönündeki olumsuz ve yanlış algıyı kuvvetlendirmekte, engelli haklarının kazanımı yönündeki çabaları olumsuz etkilemektedir.

Yukarıda sıralanan hususlar kapsamında, bakanlığınız/müdürlüğünüze bağlı okullara yönelik olarak bir genelge yayınlanarak bu genelge ile her seviyedeki okullarda;

1- Zarf dağıtmak suretiyle yardım toplama faaliyetlerine izin verilmemesi,
2- Bunun dışındaki yöntemlerle yardım toplama taleplerinin olması halinde de, söz konu faaliyetler için yasal izinlerin olup olmadığının titizlikle incelenerek kampanyanın niteliğine göre ilçe/il müdürlüğü ya da doğrudan bakanlıktan izin alınma şartının konulması hususunda gereğini bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

Saygılarımızla,

…………………… Derneği
İsim Soyisim
Unvan
Adres
Telefon

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.