Havayolu Şirketlerine Ait Web Sitelerinin Görme Engelli Bireyler Bakımından Erişilebilir Hale Getirilmesi (STK’lar için)

Tarih : Sayı : Konu : Havayolu şirketlerine ait web sitelerinin görme engelli bireyler bakımından erişilebilir hale getirilmesi Sivil Havacılık Genel...

Belediye Strateji Belgelerinde Engellilerin Haklarına Yönelik Maddeler Konulması (STK’lar Için)

Tarih : Sayı: :  Konu : Belediye strateji belgelerinde engellilerin haklarına yönelik maddeler konulması ……………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA...

Hastanelere Nadir Hastalıklarla İlgili Tanı Ünitesinin Kurulması (STK’lar İçin)

Tarih : Sayı : Konu : Hastanelere …………..… ünitesi kurulması hk. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne...

Özel Eğitim Fakültelerine Engelli Öğrenci Kabul Edilmemesi (STK’lar İçin)

Tarih : Sayı : Konu : Yükseköğretim sınavlarında özel eğitim bölümlerinin engelli öğrencilerin tercih edememesi hk. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığına...

Hastanelere Nadir Hastalıklarla İlgili Tedavi Ünitesi Kurulması (STK’lar İçin)

Tarih : Sayı : Konu : Hastanelere …………..… ünitesi kurulması hk. T.C. Sağlık Bakanlığı …………..… İl Sağlık Müdürlüğüne …………..…...

Ders Kitaplarında ve Müfredatta Engelliliğin İnsan Hakları Modeliyle Düzenlenmesi (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Ders kitapları ile tüm eğitim müfredatının engellilik ve insan hakları açısıyla incelenerek yeniden düzenlenmesi T.C. Milli Eğitim...

Haftalık Tamamlayıcı Eğitim Faaliyet Süresinin Artırılması (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Haftalık tamamlayıcı eğitim faaliyet süresinin artırılması hk. Sayın Ziya Selçuk T.C. Milli Eğitim Bakanı …. Derneği, engelli...

Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (Bireyler İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Malzemelerin Kapsama Alınması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenleme yapılarak …………… engellilerin kullanması zorunlu olan ………. cihaz / ilaç /...

Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yer Alan Ödeme Miktarlarının Arttırılması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde engellilerin ihtiyaç duyduğu ………………. medikal malzeme / tıbbi sarf malzemesi / gıda takviyesi ve...

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (Bireyler için)

Tarih: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (Bireyler için)

Tarih: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini de mimari engeller ve...

Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. …… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki ve sosyal...