Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (STK’lar İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (Bireyler İçin)

Tarih: Sayı: Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi Sosyal Güvenlik Kurumu...

Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Malzemelerin Kapsama Alınması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde düzenleme yapılarak …………… engellilerin kullanması zorunlu olan ………. cihaz / ilaç /...

Sağlık Uygulama Tebliği’nde Yer Alan Ödeme Miktarlarının Arttırılması (STK’lar için)

Tarih: Sayı: Konu: Sağlık Uygulama Tebliği’nde engellilerin ihtiyaç duyduğu ………………. medikal malzeme / tıbbi sarf malzemesi / gıda takviyesi ve...

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (Bireyler için)

Tarih: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşım araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Toplu Taşıma Araçlarının Engellilerin Kullanımına Uygun Hale Getirilmesi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: …… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Konu: …. toplu taşım sisteminin/toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi hk....

Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (Bireyler için)

Tarih: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini de mimari engeller ve...

Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. …… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki ve sosyal...

Cadde veya Sokaklara Hissedilebilir Zemin Yapılması Talebi (Bireyler için)

Tarih: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ……..… ‘ya hissedilebilir zemin yapılması hk. Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini mimari...

Cadde veya Sokaklara Hissedilebilir Zemin Yapılması Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… ……..… ‘ya hissedilebilir zemin yapılması hk. …… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki...

Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (Bireyler için)

Tarih: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ………………… binasının engelliler için erişilebilir hale getirilmesi Bilindiği üzere kamusal binalar, kamu...

Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: …………………… binasının engelliler için erişilebilir hale...

Dilekçe Deposu

Örnek dilekçelere ulaşmak için lütfen aşağıdaki konu başlıklarını takip ediniz. Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (STK’lar için) ...

Proje Hakkında

İnternet Ortamında Engelli Hakları Savunuculuk Bilgilendirme Modül Projesi, engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’lara veya hak mağduriyeti yaşayan...

TOHAD

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) engelliler, kronik ya da süreğen hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar vb sosyal, ekonomik ve psikolojik...