Cadde veya Sokaklara Rampa Yapılması Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ……. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… bölgesine rampa yapılması hk. …… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki ve sosyal...

Cadde veya Sokaklara Hissedilebilir Zemin Yapılması Talebi (Bireyler için)

Tarih: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ……..… ‘ya hissedilebilir zemin yapılması hk. Ülkemizde engelli bireylerin en temel sorunlarından birini mimari...

Cadde veya Sokaklara Hissedilebilir Zemin Yapılması Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ….… ……..… ‘ya hissedilebilir zemin yapılması hk. …… Derneği, …. engellilerin tıbbi, mesleki...

Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (Bireyler için)

Tarih: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: ………………… binasının engelliler için erişilebilir hale getirilmesi Bilindiği üzere kamusal binalar, kamu...

Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (STK’lar için)

Tarih: Sayı: ………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Konu: …………………… binasının engelliler için erişilebilir hale...

Dilekçe Deposu

Örnek dilekçelere ulaşmak için lütfen aşağıdaki konu başlıklarını takip ediniz. Binalarda Erişilebilirlik Düzenlemesi Talebi (STK’lar için) ...

Proje Hakkında

İnternet Ortamında Engelli Hakları Savunuculuk Bilgilendirme Modül Projesi, engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’lara veya hak mağduriyeti yaşayan...

TOHAD

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) engelliler, kronik ya da süreğen hastalar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar vb sosyal, ekonomik ve psikolojik...

Dilekçe Nedir?

Bir isteği belirtmek, bir konuda talepte bulunmak, herhangi bir konuda bilgi vermek ya da şikâyette bulunmak için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve...

Neden Hak Temelli Yaklaşım?

Engelli Hakları Çalışmalarında Hak Temelli Bakış Açısı ve Savunuculuk Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun önünde eşitlik MADDE 10- Herkes, dil, ırk,...

Haklarımı Nereden Öğrenirim?

1- Yararlanılacak hakkın hangi kanunda olduğu bilinmekteyse, o halde kanunların en güncel hallerini http://www.mevzuat.gov.tr bağlantısından öğrenebilir,...

Bilgi Edinme Başvurusu Hazırlama

Bilgi Edinme Başvurusu ve Kapsamı Nedir? Bilgi Edinme Hakkı, gerçek bir kişi ya da tüzel bir kişinin (ve bunun bir uzantısı olarak bir STK’nın) bir kamu...

AYM Bireysel Başvuru

2010 yılında yapılan referandum ile 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen işlemler ve kararlar hakkında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkı...

Temyiz Başvurusu

Türk Hukuk Sistemi’nde yargı, adli ve idari olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Adli yargıda hukuk ve ceza mahkemeleri, idari yargıda ise idare ve vergi...

İdare Mahkemelerine Başvuru

İdari Dava Nedir? Devlet kurumları (idareler) yasalar, yönetmelikler, tüzükler vb. mevzuat kapsamında faaliyet gösterir, vatandaşlara kamu hizmeti sağlarlar....