KDK Başvurusu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başvurusu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli bireylerin ve engelliler konusunda faaliyet gösteren STK’ların hak arama...

İdari Dilekçe Hazırlama

İdari Başvuru Nedir? Bir ülkenin vatandaşlarının hakları Anayasalar ile teminat altına alınmıştır. Bu temel hukuk metinlerinde, yaşama hakkından, eğitim...

Genel Durum

Engelliler ve haklarına ilişkin hukuki düzenlemeler normlar hiyerarşisine göre Anayasa ile başlayan, kanunlar ile devam eden hukuki düzenlemeleri kapsamaktadır....

Engellilik Nedir?

Temyiz Başvurusu Örneği

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı Kanalıyla Danıştay İlgili Dairesi Sayın Başkanlığına Duruşma Taleplidir Yürütmeyi Durdurma Taleplidir Dosya...

İdare Mahkemelerine Başvurusu Örneği

İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na Duruşma Taleplidir Yürütmeyi Durdurma Taleplidir...

KDK Başvurusu Örneği

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.  

Bilgi Edinme Başvurusu Örneği

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Özel Kişiler için) Gerçek kişinin adı-soyadı / Tüzel kişinin unvanı: Tüzel kişinin adresi: Yetkili kişinin Türkiye...

Uluslararası Başvuru

Uluslararası insan hakları sözleşmeleri ülkelerde haklarının korunması, geliştirilmesi ve artırılması için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Söz konusu...

AYM Bireysel Başvurusu Örneği

Bireysel başvuru formu için lütfen tıklayınız.

İdari Dilekçe Örneği

İdari Başvuru Örneği (Örnek -1) Tarih: …..….. Sayı: ….. ………………………..…..  Belediye Başkanlığına Konu:...