Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (Bireyler İçin)

753

Tarih:
Sayı:

Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Kurumunuzun ……………………sicil numaralı omurilik felçli engelli sigortalısıyım. Durumum gereği idrar boşaltım işlemini 4-6 saatte bir kullandığım ürolojik kataterle yapmaktayım.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında bedeli ödenen A10010 kodlu tek kullanımlık üriner katater sarf malzemesini temin ettiğim firma, son 3 yılda ödeme bedellerinde SGK tarafından artış yapılmaması, kur farklarındaki artışlar ve artan diğer maliyetleri gerekçe göstererek tarafımdan bundan sonra aylık 150-200 TL arasında fark talep etmektedir. (bu konudaki sağlık kurulu raporu örneğim ekte sunulmaktadır.)

Omurilik felçlileri ve ve spina bifidalılar, durumları gereği günde 4-6 arası tek kullanımlık steril kataterler kullanmak durumundadır. Ancak malzeme temin fiyat ve adetlerindeki bu sorunlar yüzünden tıbbi ihtiyaçlarımın gerektiği sayı ve koşullarda kullanamama riski bulunmaktadır. İçinde bulunduğum koşullarda ya her ay tarafımdan talep edilen farkı ödeyerek ekonomik yoksunluk yaşamak ya da her biri tek kullanımlık olan sondaları birden fazla defa kullanarak kısa vadede ağır idrar yolu enfeksiyonları, uzun vadede ise böbrek iltihabı ve yetmezliği riski ile karşı karsıya kalmam söz konusudur.

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde, kurumunuzun Sağlık Uygulama Tebliği’nin (A10010 cetvel sıra no) üriner katater medikal malzeme kalemi temin bedellerinde piyasa koşullarına uygun düşecek şekilde güncelleme yapılması ve/veya firmalarla SGK arasında ortak bir çözüm üretilmesi konusunda çalışma yapılmasını talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ad-Soyad
İmza

TCKN:
Adres:
Telefon:

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.