Üriner Katater Temin Bedellerinde Değişiklik Talebi (STK’lar İçin)

530

Tarih:
Sayı:

Konu: Omurilik felçlisi/spina bifidalı bireylerin kullandığı üriner katater temin bedellerinde değişiklik talebi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Derneği, ….…..kapsamında faaliyet göstermektedir. Derneğimiz, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 engelli STK’nın dahil olduğu Engelli Hakları İzleme Ağı üyesidir.

Derneğimizin omurilik felçlileri/spina bifida felçlisi üyelerinden derneğimizce yapılan talep ve bildirimler doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında bedeli ödenen A10010 kodlu tek kullanımlık üriner katater sarf malzemeleri temin koşulları ele alınmıştır. Üyelerce yapılan bildirimlerde, malzeme temin eden firmaların, son 3 yılda ödeme bedellerinde SGK tarafından artış yapılmaması, kur farklarındaki artışlar ve artan diğer maliyetler sebebiyle bundan sonra malzeme alan engelli bireylerden aylık 150-200 TL arasında fark talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda kurumunuzca bedeli ödenen sarf malzeme temini konusunda SUT kapsamında belirlenmiş bedeller, piyasa koşullarında ciddi bir biçimde yetersiz kalmaya başlamıştır.

Omurilik felçlileri ve spina bifida felçlileri, durumları gereği günde 4-6 arası tek kullanımlık steril kataterler kullanmak durumundadır. Ancak malzeme temin fiyat ve adetlerindeki bu sorunlar yüzünden, engelli bireyler ya her ay kendileri bu farkları ödeyerek ekonomik olarak zor durumda kalacak ya da her biri tek kullanımlık olan sonları birden fazla defa kullanarak kısa vadede ağır idrar yolu enfeksiyonları, uzun vadede ise böbrek iltihabı ve yetmezliği riski ile karşı karşıya kalacaklardır. Yani her iki halde de bu malzemeyi kullanan engelliler ciddi risk altındadır.

Diğer yandan oluşan geçici ya da telafi edilemez (tıbbi ya da sosyal) kayıpların, ülkemiz için orta ve uzun vadede daha büyük tıbbi, ekonomik ve sosyal külfetler doğuracağı çok açıktır. Bu sebeple, kurumunuzun bu hususları göze alarak tedbir alması ve omurilik felçlisi veya spina bifidalı bireylerin ihtiyaçları olan üriner kataterlere erişimi kolaylaştırıcı fiyat güncellemesi yapması büyük bir gereklilik arzetmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda engelli bireylerin anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan en temel haklarının da bir gereğidir.

Yukarıda ifade edilen hususlar çerçevesinde, engelli bireylerin mağduriyetlerini gidermesi amacıyla, kurumunuzun SUT’un (A10010 cetvel sıra no) üriner katater medikal malzeme kalemi temin bedellerinde piyasa koşullarına uygun düşecek şekilde güncelleme yapılması ve/veya medikal malzeme temin eden firmalarla bir araya gelerek ortak bir çözüm geliştirmesini talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dilekçenin word haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.